Acute psychische vermoeidheidsproblemen bij werknemers en zelfstandigen

Analyse op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016

Op basis van de grootschalige driejaarlijkse werkbaarheidsmeting bij 12.000 werknemers en 2.700 zelfstandige ondernemers brengt de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid nieuwe cijfers uit over acute psychische vermoeidheid in Vlaanderen (meting 2016). Acute psychische vermoeidheid kan na verloop van tijd leiden tot afwezigheid op het werk door burn-out.

12% van de Vlaamse werknemers (= 280.000) en 11% van de zelfstandige ondernemers (= 40.000) hebben last van acute psychische vermoeidheidsproblemen. Ze zijn wel aan het werk, maar de hoge werkdruk, emotionele belasting, gebrek aan autonomie en/of flexibiliteit maken dat ze minder goed functioneren. Ze zijn regelmatiger ziek, overwegen sneller van werk te veranderen en vrezen niet te kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. Uiteindelijk kunnen deze klachten een burn-out veroorzaken.

Beroepsgroepen zoals onderwijspersoneel, kortgeschoolde arbeiders en (midden)kaders kampen meer dan andere werknemers met dergelijke klachten. Een beleid van werkstresspreventie en re-integratie kan voor werknemers, werkgevers en zelfstandige ondernemers het verschil maken.