Zelfstandig ondernemen in de kinderopvang

Project status
Lopend

Een toereikend aanbod aan kinderopvang is voor velen een randvoorwaarde om aan het werk te kunnen gaan of blijven. Het belang ervan is tijdens de coronacrisis nog maar eens gebleken, vooral voor ouders die werken van thuis uit moesten combineren met zorg voor de kinderen.

De vraag naar kinderopvang is groot en de wachtlijsten zijn lang. Ouders moeten hun kinderen vaak vele maanden op voorhand aanmelden om een plaats te verzekeren. Voorzieningen voor kinderopvang kunnen publiek of privaat zijn. We zien bij de zelfstandige ondernemers in de sector (die de private voorzieningen omvatten) een negatieve trend. Er zijn de laatste jaren meer ondernemers die een kinderopvang stopzetten dan ondernemers die een nieuwe opvang starten.

Wat onderzoeken we?

Dit onderzoek is gericht op zelfstandige ondernemers in de kinderopvang en tracht de drempels en hefbomen te achterhalen met als doel het ondernemerschap in de sector te ondersteunen.

Werkwijze

Er wordt gekozen voor een gemengde onderzoeksmethode waarbij eerst een enquête wordt afgenomen bij de doelgroep. Daarop volgt een kwalitatief luik met panelgesprekken.

Timing

We verwachten de resultaten in September 2021.

Resultaten

De resultaten worden gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie & Arbeid.