Werknemerschap bij jongeren

Project status
Lopend

Je eerste job als werknemer is een belangrijke stap in je loopbaan.  Je komt binnen op een werkvloer waar je niet enkel je job leert uitoefenen maar waar je ook je rol als werknemer in de organisatie vormgeeft.  Je investeert in je huidige functie en je denkt liefst ook na over je volgende stappen – je loopbaan dus. Je wordt hierin ondersteund door je werkgever die zorgt voor de juiste context en ondersteuning om dit te doen en vaak ook door andere mensen of diensten.
Maar dit is niet altijd even vanzelfsprekend of gemakkelijk, zeker niet als je voor het eerst werknemer bent. Er zijn heel wat drempels maar gelukkig ook hefbomen. Bepaalde sleutelelementen zorgen ervoor dat dit goed verloopt voor jonge werknemers – wij willen achterhalen welke!

Wat onderzoeken we?

We willen van jonge werknemers horen wat hun ervaringen en noden zijn als (startende) werknemers, op de werkvloer en ook de context errond.  We willen weten hoe  jongeren hun loopbaan vormgeven en de drempels en hefbomen in kaart brengen.   
We brengen ook een aantal inspirerende praktijken op de werkvloer in kaart waarbij jongeren in die cruciale beginperiode de nodige ondersteuning krijgen.

Werkwijze

We houden interviews met jongeren die recent op de arbeidsmarkt zijn toegetreden, beschrijven inspirerende praktijken in organisaties en organiseren een focusgroep met experten uit het werkveld (jongerenorganisaties en loopbaanbegeleidingsdiensten)

Timing

We verwachten de resultaten in het voorjaar 2022.

Resultaten

De resultaten worden gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie & Arbeid.