Toolkit Werken aan werkbaar werk

Project status
Afgerond

Werkbaar werk is belangrijk, daar lijkt iedereen het over eens. Mensen kunnen maar (langer) aan de slag blijven als het werk ook haalbaar, aantrekkelijk, werkbaar is en blijft. Maar wat betekent dan werkbaar werk in de organisatie- of bedrijfsrealiteit? Hoe maak je een job werkbaar? Hoe sleutel je daaraan? Hoe voer je daar een beleid rond?

Wat doen we?

Binnen het ESF-project Werken aan Werkbaar Werk wil de Stichting Innovatie & Arbeid als promotor, samen met de projectpartners (ABVV, ACV, ACLVB, Verso, VOKA-Halle-Vilvoorde, VOKA- Oost-Vlaanderen, Flanders Synergy, RESOC Mechelen, VOV en VDAB) organisaties inspireren en ondersteunen die met deze vragen zitten en acties willen ontwikkelen voor meer werkbaar werk. 

Werkwijze

Sensibiliseren rond werkbaar werk

Via de website www.werkbaarwerk.be en een cross mediale aanpak willen we voor een breed publiek de problematiek van werkbaar werk duiden, het belang ervan aangeven en duidelijk maken hoe je er concreet aan kan werken.

Werken aan werkbaar werk ondersteunen

Op basis van onze expertise inzake werkbaar werk verzamelen we bestaande tools, instrumenten en goede praktijken voor intermediairen in een elektronische toolbox. De bestaande tools, instrumenten en goede praktijken worden gescreend op hun inzetbaarheid om te werken aan aspecten van werkbaar werk. Het zijn tools/instrumenten die gericht zijn op analyse of op actie. Op die manier willen we de drempel om aan de slag te gaan rond werkbaar werk, verlagen. De Stichting Innovatie & Arbeid zal in overleg met de projectpartners nieuwe instrumenten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen waarvoor nog geen instrumenten/tools bestaan.

Data Werkbaarheidsmonitor toegankelijk maken

De Stichting Innovatie & Arbeid ontwikkelt een online-tool waarin de gebruiker zelf kan aangeven in welke gegevens van de Werkbaarheidsmonitor hij/zij geïnteresseerd is. Zo kunnen intermediairen (en andere gebruikers) sneller een antwoord vinden op specifieke vragen.

Een kennisbank werkbaar werk ontwikkelen

De Stichting Innovatie & Arbeid ontwikkelt een nieuwe kennisbank waarin alle bestaande relevante informatie (rapporten, artikels, vormingsmateriaal, presentaties, ...) over werkbaar werk opgenomen worden. Dat kan gaan om informatie geproduceerd door de Stichting en de SERV, maar ook door andere onderzoekscentra en of intermediaire organisaties. 

Timing

Het project ging van start op 1 april 2011 en loopt tot 31 maart 2014.

De toolkit, de datatool en het vormingsmateriaal werden door ESF gevalideerd. Peers en experten waren lovend over het materiaal, een bloemlezing: “Zeer laagdrempelige en overzichtelijke website. Datatool is makkelijk te gebruiken. Product is zeer overdraagbaar naar verschillende organisaties. Het stappenplan maakt implementatie eenvoudig. Bruikbaar in elke organisatie. Het product is sterk in zijn verschillende onderdelen en in de combinatie van die tools. Het kan werk werkbaar helpen maken. Leuk ogende website, handige bundeling van bestaande goede praktijken en instrumenten, gerichte bevraging werkbaarheid en grote transfereerbaarheid.??

De website www.werkbaarwerk.be is toegankelijk sinds 27 maart 2013