Toolkit werkbaar werk

Project status
Afgerond

Hoe werkbaar is jouw werk, dat van je collega's, van je medewerkers? Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek. Werkbaar werk is goed voor werknemers, ondernemers én organisaties. Voldoende redenen om binnen je organisatie te sleutelen aan leren en motiveren, werk-privébalans en werkstress. Met een online toolkit willen we bedrijven en organisaties inspireren en ondersteunen om werk te maken van werkbaar werk.

Wat onderzoeken we?

Het globale opzet van het project ‘Werk maken van Werkbaar Werk’ kan opgesplitst worden in 4 concrete subdoelstellingen:

1. Sensibiliseren rond werkbaar werk

Via een nieuwe cross mediale aanpak (portaalsite,  publicaties, vormingsmateriaal,  presentaties en vorming, ...) sensibiliseren we rond werkbaar werk. Intermediairen kunnen de beschikbare informatie, knowhow , scenario's en media gebruiken om sensibilisatieacties op te zetten in hun eigen organisatie en voor hun eigen doelgroep. De partners in het project waren betrokken bij de ontwikkeling van het cross mediale materiaal. De SERV/StIA is sinds de afloop van het project verantwoordelijk voor het onderhoud en hosting van de portaal site.

2. Ondersteuning aanreiken met betrekking tot het werk maken van werkbaar werk

Op basis van onze expertise inzake werkbaar werk selecteerden we bestaande tools, instrumenten en goede praktijken. Deze zijn gescreend op hun inzetbaarheid om te werken aan aspecten van werkbaar werk. Het zijn tools/instrumenten waarmee je een situatie kan analyseren of waarmee je acties kan opzetten. Op die manier verlagen we de drempel om aan de slag te gaan rond werkbaar werk. Specifieke aandacht ging naar instrumenten/tools en goede praktijken die rekening houden met de gender en/of diversiteitsproblematiek.

3. Data Werkbaarheidsmonitor toegankelijk maken

Samen  met de projectpartners en in samenwerking met een gespecialiseerde firma ontwikkelden we een online-tool waarmee de gebruiker zelf interactief aan de slag kan met cijfers en gegevens uit de Werkbaarheidsmonitor.  Zo kunnen intermediairen (en andere gebruikers) sneller een antwoord vinden op specifieke vragen. Deze onlinetool maakt deel uit van de portaalsite en is dus gelinkt aan de website van de SERV (garanties voor onderhoud en toevoeging van de data van de volgende metingen).

4. Een kennisbank werkbaarwerk ontwikkelen

We bouwen via dit project (en her vervolg ervan) aan een nieuwe kennisbank waarin alle bestaande relevante informatie (rapporten, artikels, vormingsmateriaal, presentaties, ...) over werkbaar werk opgenomen worden. Dat kan gaan om informatie geproduceerd door de Stichting en de SERV, maar ook door andere onderzoekscentra en of intermediaire organisaties. Vanuit verschillende invalshoeken zullen gebruikers in de kennisbank informatie kunnen opzoeken. De kennisbank zal beschikbaar zijn op de portaalsite en door de SERV onderhouden worden.

Werkwijze

We voerden het project uit met steun van het ESF-agentschap en in samenwerking met volgende partners: VOKA KvK Oost-Vlaanderen, VOKA KvK Halle Vilvoorde, UNIZO, ABVV, ACLVB, ACV-LBC, Resoc Mechelen, Flanders Synergy, VERSO, VDAB en VOV Lerend Netwerk.

Timing

Van 1 april 2011 tot 31 maart 2014. De Toolkit wordt echter doorlopend up-to-date gehouden.

Resultaten

De toolkit, de datatool en het vormingsmateriaal werden door ESF gevalideerd. Peers en experten waren lovend over het materiaal, een bloemlezing:

"Zeer laagdrempelige en overzichtelijke website. Datatool is makkelijk te gebruiken. Product is zeer overdraagbaar naar verschillende organisaties. Het stappenplan maakt implementatie eenvoudig. Bruikbaar in elke organisatie. Het product is sterk in zijn verschillende onderdelen en in de combinatie van die tools. Het kan werk werkbaar helpen maken. Leuk ogende website, handige bundeling van bestaande goede praktijken en instrumenten, gerichte bevraging werkbaarheid en grote transfereerbaarheid."

In de toolkit www.werkbaarwerk.be werken we met drie sleutels: leren en motiveren, werkstress en werk-privé balans. Zo geven we aan dat je kan sleutelen aan werkbaar werk via één van deze invalshoeken, maar je kan ook tegelijk inzetten op alle drie de sleutels.

Elke sleutel is opgebouwd volgens hetzelfde schema. In een eerste deel staan we stil bij de redenen om bijvoorbeeld werk te maken van motiverende  en lerende jobs. In een tweede deel vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste en recentste cijfers in Vlaanderen. In het derde deel gaan we in op de vraag: hoe zit het in mijn organisatie? Welke cijfers/gegevens zijn al aanwezig? Hoe kan je de situatie snel in kaart brengen. In het vierde deel ten slotte werken we een plan van aanpak uit: wat kan je doen om het werk werkbaarder te maken via bijvoorbeeld leerkansen of een motiverende job.

In de toolkit zit een interactieve databank met de cijfers van de werkbaarheidsmonitor.

We hebben een databank van tools en goede praktijken gemaakt waarin je talrijke tools kan terugvinden om aan de slag te gaan.