Telewerken in gemengde ondernemingen en organisaties

Project status
Afgerond

Dit onderzoek gaat over het opstellen van een telewerkbeleid in ondernemingen en organisaties waar niet iedereen kan telewerken.

Wat onderzoeken we?

In ondernemingen en organisaties waar niet iedereen kan telewerken is het uitwerken van een telewerkbeleid moeilijker. Hoe geef je het telewerkbeleid vorm zonder dat er een ongelijkheidsgevoel ontstaat tussen thuiswerkers en werknemers op de werkvloer? Omdat er in de wetenschappelijke literatuur nauwelijks gegevens te vinden zijn, zette de Stichting Innovatie & Arbeid een kwalitatief onderzoek op en ondervroeg vakbondsvertegenwoordigers en HR-verantwoordelijken in negen ondernemingen en organisaties.

Resultaten

In de meeste ondervraagde ondernemingen en organisaties ervaren management en werknemers geen problematische ongelijkheid tussen wie kan telewerken en wie niet. Of dit het gevolg is van een effectieve strategie om dat tegen te gaan, is moeilijk vast te stellen. De ondernemingen die we gesproken hebben, hanteren verschillende strategie├źn om de ongelijkheid in balans te brengen.

De meest voorkomende maatregel is het beperken van de telewerkvergoedingen. Door geen of een minimale vergoeding te geven, vermijdt men de beeldvorming van een dubbele beloning. Verschillende ondernemingen en organisaties passen telewerk slechts beperkt toe, om het verschil niet te groot te maken maar ook om het contact te verzekeren.
In een aantal ondernemingen ging men ook op zoek naar mogelijkheden om taken te bundelen zodat telewerken deels mogelijk is, of om alternatieve manieren van flexibiliteit toe te kennen.

Alle ondervraagde ondernemingen en organisaties zorgen ervoor dat er altijd medewerkers ter plaatse zijn met een belangrijke functie ook al zouden zij perfect op afstand kunnen werken. We spreken dan over functies waarbij het contact met de mensen ter plaatse belangrijk is, zoals HR, technici, kwaliteitscontroleurs of planners.

In de meeste ondernemingen en organisaties heeft men tenslotte een duidelijke communicatiestrategie om de toegang tot bedrijfsinformatie (HR-info, productiegegevens of managementbeslissingen) gelijk te houden voor telewerkers en niet-telewerkers.

De resultaten werden gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie & Arbeid.