Sociale innovatie in Europees perspectief

Project status
Afgerond

In 2010 publiceerden de sociale partners een definitie van sociale innovatie. Naar aanleiding van de publicatie werd de Stichting gevraagd om in het buitenland op zoek te gaan naar interessante tools/methodieken die in Vlaanderen zouden kunnen helpen bij het verspreiden, invoeren, verbeteren van sociale innovatie in organisaties. Flanders Synergy was partner in dit project.

Wat onderzoeken we?

In dit project, gefinancierd door ESF (projectcall Transnationaliteit) gingen we na of er in het buitenland goede voorbeelden, goede methodieken zijn om sociale innovatie in Vlaanderen te versterken.

Werkwijze

Dit transnationale project was een boeiende verkenningstocht naar nieuwe inzichten, nieuwe tools, nieuwe methodieken om sociale innovatie in Vlaanderen te versterken. We hebben een aantal organisaties van nabij leren kennen in Nederland, Finland en de UK. We hadden op de peer reviews enthousiaste buitenlandse gasten, die fier met ons hun inzichten en methodieken wilden delen. De interesse vanuit de sociale partners, consulenten en consultants was hoog. Zij werkten mee tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep en peer reviews, gaven kritische feedback op documenten die we produceerden en willen een aantal tools en aanpakken incorporeren in hun eigen werking.

Timing

Het project liep van 01.02.2010 tot 31.12.2011 (fase 1, deskresearch en 2 ontwikkelingsfase) en van 01.04.2012 tot 31.03.2013 (fase 3 disseminatie). In 2012 waren we samen met de Vlerick Business School en VOKANS ESF-ambassadeur.

Resultaten

Vier producten werden door ESF gevalideerd en uitgetest:

•    Een definitie- en argumentenkaart naar Nederlands model;
•    Een vormingspakket om met een groep te discussiëren over sociale innovatie;
•    Een opvolgvragenlijst om betrokkenheid en communicatie in een veranderingstraject in kaart te brengen;
•    Een Forumtheaterstuk EPPIX om betrokkenheid van werknemers in sociale innovatieprojecten te versterken.

In januari 2012 werd de SERV met dit project ESF-ambassadeur samen met de Vlerick Business School en Vokans.

In 2012 werd de definitie- en vragenlijst gepubliceerd, werd het vormingspakket op basis van ervaringen verfijnd, werd de opvolgvragenlijst uitgewerkt en het forumtheater ‘Eppix’ werd in 3 bedrijven uitgetest. De sessies met het theaterstuk werden gefilmd en hiervan werd een compilatiefilmpje gemaakt.

De financiering van dit transnationale project door het ESF agentschap en Vlaanderen heeft vele deuren geopend, heeft een nauwe internationale samenwerking mogelijk gemaakt die de Vlaamse arbeidsmarkt ten goede komt.