Het Nieuwe Werken

Project status
Afgerond

De combinatie van telewerken, flexkantoren en een nieuwe stijl van leiding geven lijkt in opmars. vormt samen het concept ‘Het Nieuwe Werken’. Dit krijgt de laatste jaren veel aandacht en lijkt op het eerste zicht als een voor zowel werkgever als werknemer aantrekkelijke optie gepresenteerd te worden. Welke effecten mogen we verwachten voor de organisatie?

Steeds meer organisaties schakelen over naar een mix van thuis/afstandswerken en het herorganiseren van de werkplekken zodat een werknemer geen “vaste bureau?? meer heeft om te werken. Personen komen op kantoor en zoeken een vrije plaats om die dag te kunnen werken.

Dit lijkt een hertekening te veronderstellen van de organisatie en opvolging van het werk en de taken. Het lijkt hier ook te gaan om een grondige ingreep in het klassiek beeld van de werkplek.

Wat onderzoeken we?

De vraag die we in dit project willen beantwoorden is hoe dit Nieuwe Werken er in de praktijk uit ziet. Hoe organiseert men dergelijke manier van werken? Wat zijn de voorwaarden om op zo’n manier te gaan werken? Wat zijn succesfactoren en valkuilen? Hoe verloopt het proces van de invoering van deze manier van werken? Welke uitdagingen zijn er voor het management, het HR-beleid, het samenwerken met de collega’s…?

Er is nood aan een kritische ontleding van de verschillende aspecten om na te gaan of, en in welke omgeving, het Nieuwe Werken een meerwaarde biedt voor de ondernemingen, organisaties en hun werknemers.

Werkwijze

Er zijn twee luiken in dit onderzoek: een literatuurstudie en een kwalitatief luik waarbij er met deskundigen wordt gesproken en acht cases worden onderzocht. De cases zijn uitvoerig beschreven in het rapport.

Timing

Het onderzoek liep van februari 2013 tot maart 2014.

Resultaten

Het Nieuwe Werken is een concept waarbij samenstellende delen elkaar versterken en versnellen: telewerken en flexibel werken, open kantoren, werkplekdelen, digitalisering van het werk en een vlakkere organisatiestructuur met een nieuwe manier van leiding geven die autonomie van de werknemers ondersteunt. De voornaamste voordelen zijn het inspelen op de vraag van werknemers tot meer flexibiliteit, voornamelijk via thuiswerk, de aanzienlijke besparing in huisvesting en, in organisaties waar dit van toepassing is, directere communicatie.

De beperkingen van HNW komen neer op de nadelen van het werken in een open kantoor, de risico’s op het doorvloeien van de privésfeer door het werk, en de behoefte die een deel van de werknemers heeft aan structuur. Het zal van de aard en personeelssamenstelling van een onderneming of organisatie afhangen in welke mate dit doorweegt.

Het Nieuwe Werken is een concept waarin de samenstellende delen elkaar versterken. Met enige zin voor overdrijving zou men kunnen stellen dat deze in een voortdurende beweging verder kunnen gaan tot de organisatie zelf bijna virtueel wordt. Zo ver komt het natuurlijk nooit: door de sociale interactie in een organisatie onder druk te zetten wordt vrij snel duidelijk hoe zeer die nodig is. Dat te beschermen is uiteindelijk de limiet van Het Nieuwe Werken, zoals in al de voorbeelden bleek.