Freelancers op de Vlaamse arbeidsmarkt: een update

Project status
Afgerond

Dit rapport vormt een update van het eerste rapport Freelance ondernemen in Vlaanderen, dat in 2017 door de Stichting Innovatie & Arbeid uitgebracht werd.

Wat onderzoeken we?

Dit onderzoek focust op het verwerven van inzicht in de arbeidsmarktpositie van de zelfstandigen zonder personeel, die als zakelijke dienstverstrekker actief zijn op tijdelijke- of projectbasis, met uitzondering van de gereglementeerde of vrije beroepen.

Werkwijze

De update baseert zich zowel op kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Het rapport geeft inzicht in relevant recent statistisch materiaal op basis van eigen analyses en van officiële bronnen. Er wordt aan de hand van literatuuronderzoek nagegaan welke trends en evoluties de arbeidsmarktpositie van freelancers beïnvloeden. De actuele knelpunten en uitdagingen worden getoetst aan de hand van achtergrondinterviews met freelancers en hun opdrachtgevers, evenals experten. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderscheiden types van dienstverlening, zodat een relevante diversiteit in aangebrachte aandachtspunten bestaat.

Timing

Het project is afgerond in juni 2023.

Resultaten

De resultaten worden gebundeld in een onderzoeksrapport van de Stichting Innovatie en Arbeid. Het rapport is opgebouwd in acht hoofdstukken die volgende thema’s behandelen:

  • De begripsafbakening van wat we in het kader van dit rapport verstaan onder freelance ondernemen, bij gebrek aan uniforme definitie;
  • Een benaderende statistische rapportering van de evolutie van de freelancers op de Vlaamse arbeidsmarkt;
  • Een overzicht van de mogelijke typologieën van freelancers, met een typering van het werken in de gig economy en in de talent economy;
  • Een analyse van het hiermee samenhangende werkbaarheidsprofiel en de psychosociale risico’s die zich kunnen voordoen;
  • Het flexibel schakelen in ondernemingen en organisaties, en de rol van freelancers hierbij;
  • Het inhuurproces van freelancers, als driehoek tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, en desgevallende intermediaire bemiddelaar;
  • Het kader en de inhoud van het concept ‘Goed opdrachtgeverschap’;
  • De initiatieven ter ondersteuning van freelancers (belangenbehartiging en beleid).

Contact