De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer

Project status
Afgerond

De SERV/Stichting Innovatie & Arbeid analyseerde de bevindingen van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor zelfstandigen 2007-2019, om de evolutie in competenties en opleiding van de ondernemers in kaart te brengen. De kwaliteit van de competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer blijft er op diverse vlakken op vooruit gaan in vergelijking met vorige metingen. Sterke componenten van de competentieportfolio zijn de stijgende scholingsgraad en de grote leermogelijkheden die een zelfstandige activiteit biedt. Het volgen van bijscholing is nog geen veralgemeende attitude, maar raakt wel steeds meer ingeburgerd. Dit weerspiegelt zich echter (nog) niet meteen in een toename van de mate waarin zelfstandige ondernemers zichzelf in elke situatie vaktechnisch en inzake bedrijfsbeheer voldoende opgeleid ervaren.

De analyse brengt de samenhang met andere aspecten van het zelfstandig ondernemerschap aan het licht. Dat is het geval voor de mate waarin de ondernemer kan terugvallen op een professioneel sociaal vangnet, de tevredenheid over de ondernemersloopbaan, een klimaat van langer werken, tevredenheid met de keuze voor het ondernemerschap, groeiperspectieven, en meer werkbaar werk voor ondernemers. Ook de tevredenheid met de financieel-economische toestand van de zelfstandige activiteit, en de mogelijkheid tot het bekomen van financiering of leningen zijn elementen in dit verhaal.

Het Dashboard 2019 voor monitoring van de competenties en opleiding van de zelfstandige ondernemers, heeft in de eerste plaats een signaalfunctie.

 

 

Contact