Zestig mensen in debat over werkbaar werk

Zestig mensen zoeken zondag samen naar oplossingen voor werkstress. Het participatief overleg, met ondernemers en werknemers, is een initiatief van de SERV. De sociale partners willen horen waarvan mensen stress krijgen en hoe zij ermee omgaan. De cijfers uit de werkbaarheidsmonitor 2016 over werkbaar werk en werkstress baren de sociale partners zorgen. De sociale partners nemen zich daarom voor nog dit jaar een actieplan ‘werkbaar werk’ voor te leggen aan de regering. Het participatief event levert input voor het opstellen van dit actieplan.

Ann Vermorgen, voorzitter SERV: “Amper de helft van de werknemers en de zelfstandige ondernemers heeft  vandaag een werkbare job. Door rechtstreeks in gesprek te gaan met de mensen, zoeken we naar de verhalen achter de cijfers. Dan kunnen we beter geïnformeerd het debat aangaan en een actieplan opstellen voor onszelf en de regering om tot meer werkbaar werk en minder werkstress te komen. We vinden het belangrijk om onze eigen netwerken te verruimen en we willen ook nieuwe stemmen horen.”

De SERV zet dit weekend met een nieuw initiatief zijn deuren open. Via een oproep in het Radio 1 programma Hautekiet en via sociale media zocht en vond de SERV zestig mensen met een heel diverse achtergrond.  Hun raakpunt: de wil om werk te maken van werkbaar werk. De zestig ondernemers en werknemers kunnen zondag een hele dag lang hun ervaringen delen en samen naar oplossingen zoeken. Zowel de eigen omgeving als het beleidsniveau komen aan bod.

Meer stress op het werk

De werkbaarheidsgraad gaat achteruit, toonde de werkbaarheidsmonitor voor 2016 aan. Het wordt een moeilijke klus om de doelstellingen voor werkbaar werk in 2020  te halen. Het belangrijkste pijnpunt is stress op het werk, zowel bij werknemers als bij zelfstandige ondernemers. Stress op het werk is één van de vier pijlers van werkbaar werk in de werkbaarheidsmonitor. De andere zijn werk-privébalans, motivatie en leermogelijkheden. Een werkbare job is een job waarvan je niet overspannen of ziek wordt, die boeiend en motiverend is, voldoende leerkansen biedt en een goede werk-privébalans toelaat.

Binnen de SERV zitten werknemers- en werkgeversorganisaties samen om de overheid te adviseren. De sociale partners kiezen er bewust voor om zelf niet deel te nemen aan deze gesprekken. Zij leggen de resultaten van het event samen met de cijfers uit de werkbaarheidsmonitor en inzichten  van experten uit binnen- en buitenland. In het najaar moet dit resulteren in een actieplan ‘werkbaar werk’ met als doel werkstress aan te pakken.

Contact