Opstart project inspirerende bedrijfspraktijken over werknemers met een arbeidshandicap

Werknemers met een arbeidshandicap ervaren in hun werk minder vaak werkbaar werk, meer werkstress, motivatieproblemen en een gebrek aan leermogelijkheden en een onevenwichtige werk-privé-balans.

Met dit nieuwe project wil de Stichting Innovatie & Arbeid via een aantal inspirerende voorbeelden nagaan op welke manier duurzame, werkbare jobs voor personen met een arbeidshandicap kunnen worden gecreëerd en in stand gehouden. We verwachten de resultaten in oktober 2020.