Zelfstandige starters hebben vaker werkbaar werk

fotograaf zit op werktafel12,4% van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen is minder dan drie jaar als zelfstandige actief. Het werkbaarheidsprofiel van deze starters toont een gelijkaardig beeld als dat van zelfstandige ondernemers die al langer aan de slag zijn. Enerzijds zien we een grote groep met motiverend werk en voldoende leermogelijkheden, anderzijds worden velen geconfronteerd met werkstress en problemen om werk en privé in balans te houden. Meer starters dan niet-starters slagen er in om werk en privé in balans te houden. Dat blijkt uit de resultaten van de werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid.