Wat maakt werk werkbaar?

Hoe het volgens de Werkbaarheidsmonitor anno 2023 gesteld is met het werkplezier, de leerkansen, motivatie en werk-privébalans in Vlaanderen is al bekend. Vandaag publiceert de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid twee nieuwe rapporten die dieper ingaan op deze resultaten. Ze werpen een licht op de factoren uit de arbeidssituatie die een invloed uitoefenen op de kwaliteit van het werk. Inzicht in de relatieve invloed van deze kenmerken kan je gidsen in het opzetten van acties om de werkbaarheid van de jobs te verhogen.

Het eerste rapport spitst zich toe op de werkbaarheid van de jobs van Vlaamse werknemers. Hierin lees je de analyse van de mate waarin werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, fysieke belasting en ondersteuning door de direct leidinggevende een effect hebben op de vier werkbaarheidsknelpunten. 

In het tweede, gelijkaardige rapport ligt de focus op de werkbaarheid van het zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen. De factoren die hier in kaart gebracht worden zijn: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, fysieke belasting en het gemiddeld aantal gewerkte uren per week.