Vier op tien van de bevraagde ondernemingen en organisaties voeren een strategisch competentiebeleid

verkeersbord met opschrift competence straight aheadTegen 2020 moeten meer bedrijven en sectoren een strategisch competentiebeleid voeren stelt het Pact 2020 De Indicator Competentiegerichte Ondernemingen en organisaties (ICO)2020 berekent driejaarlijks de vorderingen van deze doelstelling bij ondernemingen en organisaties met tien of meer werknemers in alle sectoren. De indicator geeft het percentage aan van het aantal ondernemingen en organisaties dat scoort op de meerderheid van een reeks items over strategisch competentiebeleid. Voorbeelden van criteria zijn opleiding voorzien voor minstens de helft van het personeel, een geschreven opleidingsplan hebben, een startopleidingorganiseren, e.d.

Uit de meting van dit jaar blijkt dat 40,3% van de ondernemingen en organisaties in 2014 op achtof meer punten van de vijftien scoren op de criteria die een indicatie zijn van strategisch competentiebeleid. Dit is geen significant verschil met de resultaten in 2011. Er is dus nog werk aan de winkel om de doelstelling tegen 2020 te behalen. Wel is opvallend dat in tijden van economische crisis de opleidingsinspanningen in de bestudeerde periode gelijk blijven. Het aantal ondernemingen met een opleidingsplan en een startopleiding daarentegen is licht gedaald.
Meer ondernemingen en organisaties hebben ook een expliciet competentiebeleid. Dit uit zich in een toename van het ‘hebben en benutten’ van competentieprofielen en het houden van functioneringsgesprekken. De aanwezigheid van loopbaanontwikkelingsplannen of persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) blijft gelijk.
 
Wat de arbeidsorganisatie van bedrijven betreft, zien we enkele verschuivingen. Zo neemt het werkoverleg en de jobrotatie toe. Teamwerk en strategische partnerschappen met andere ondernemingen of organisaties zijn gelijk gebleven sinds 2011. Verder toont de ICO 2020 een oranje licht voor de samenwerking met kenniscentra. De betrokkenheid van werknemers bij de kwaliteitszorg en het aantal strategische partnerschappen met kennisinstellingen is gedaald.
Daarnaast ligt de ICO 2020-score hoger naarmate de onderneming of organisatie groter is. Dit is zeker te verklaren door de ‘wet van de grote getallen’, hoe groter het aantal werknemers, hoe groter de kans dat er in een bepaalde tijd een (structurele of formele) actie nodig of nuttig is. Het is ook goed mogelijk dat in kleinere ondernemingen er meer informeel opgeleid wordt.
 
Ten slotte valt op dat bedrijven die de ICO2020-score behalen veel vaker ook nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten op de markt brengen en vaker aangeven dat ze groeien of verwachten te groeien.