Vier masterclasses over werkbaar werk

De werkbaarheid van jobs in Vlaanderen kan nog beter. Heel wat ondernemingen en organisaties, leidinggevenden, zelfstandige ondernemers en werknemers kunnen nog een tandje bijsteken voor meer werkbaar werk. Maar hoe pak je dat nu precies aan? Waar kan je verbeteren en bijsturen om het werk werkbaarder te maken? Dat kan je leren via de masterclasses Werkbaar werk. Experten van Anasta leggen in 18 minuten uit hoe je leiding kan geven met klasse, hoe je kan werken met goesting, hoe je door leren kan groeien en hoe je goed kan organiseren. Deze masterclasses maken deel uit van het project Een brug naar het werkveld van de Stichting Innovatie & Arbeid om extra vormingsmateriaal te maken over werkbaar werk.

Masterclass leidinggeven met klasse

Op een goede manier leidinggeven en krijgen draagt bij tot de werkbaarheid van jobs. Dat blijkt uit het onderzoek van de Werkbaarheidsmonitor. Maar wat is ‘goed’ leidinggeven? Hoe pak je dat aan? Als leidinggevende heb je verschillende taken en kan je op verschillende manieren aansturen. Via deze masterclass willen we leidinggeven sensibiliseren en inspireren. Deze masterclass helpt na te denken over het eigen handelen en de werkcontext om zo nog meer leiding te geven met klasse.

Handleiding leidinggeven met klasse »

Masterclass - leidinggeven met klasse

Masterclass goed organiseren

Een organisatie of team kan je vergelijken met een boomgaard. Zie je ‘rotte appels’ als oorzaak van problemen die alles verzuren of zie je ze eerder als een symptoom van pijnpunten of mankementen in je bedrijf of team waarmee je aan de slag kan gaan. In deze masterclass geven we leidinggevenden inzicht in de belangrijkste elementen van goed organiseren en geven we voorbeelden van hoe je een organisatie of team nog beter kan organiseren.

Handleiding goed organiseren »

Masterclass - goed organiseren

Masterclass leren om te groeien

Tijd maken om iets bij te leren doet medewerkers groeien. Het maakt hun job aangenamer en productiever. Ook de organisatie of het bedrijf wint erbij want bijleren houdt iedereen langer en gemotiveerder aan de slag. In deze masterclass staan we stil bij het belang van leren en ontwikkelen van medewerkers. Via deze masterclass geven we leidinggevenden tips om werk te maken van leren en ontwikkelen.

Handleiding leren om te groeien »

Masterclass - leren om te groeien

Masterclass werken met goesting

In deze masterclass staan we stil bij de 3 G’s van werken met goesting: gezonde en veilige werkplek, gelijke kansen en gemotiveerde medewerkers. Dat zorgt voor werkbaarder werk en gemotiveerde medewerkers die met goesting blijven werken tot aan hun pensioen. Medewerkers zijn meer betrokken en dat levert betere prestaties op. Deze masterclass sensibiliseert leidinggevenden over het belang van werken met goesting.

Handleiding werken met goesting »

Masterclass - werken met goesting

Handleiding bij elke masterclass

Elke masterclass behandelt één thema van werkbaar werk. Bij elke masterclass hoort ook een handleiding waar je mogelijke vragen en discussietopics kunt terugvinden. De masterclass kan je individueel bekijken maar je kan deze ook gebruiken in een groepsdiscussie of vorming.