Ontdek welke onderzoeksthema's dit jaar op het programma staan

Het werkprogramma van de Stichting Innovatie & Arbeid bevat vier onderzoeksprojecten, een lijst van verkenningen en initiatieven in het kader van de Werkbaarheidsmeting en de Ondernemingsenquête. Ook de valorisatie van het onderzoek krijgt veel aandacht.

Ben je benieuwd naar de onderzoeksthema’s die dit jaar op onze agenda staan? Neem dan vlug een kijkje in het werkprogramma (vanaf pagina 23).

Het werkprogramma omvat ook de geplande activiteiten van de SERV, de Commissie Diversiteit, de Commissie Sociale Economie en de Adviescommissie Economische Migratie.