Zuurstofdag 7 december 2017

Tweede zuurstofdag voor vormingswerkers
 

Op de tweede zuurstofdag maakten vormingswerkers van de drie vakbonden kennis met het nieuwe onderzoeksmateriaal van de Stichting.

Doel van de zuurstofdag is om via workshops de deelnemers vertrouwd te maken met nieuw onderzoeksmateriaal en te bekijken hoe je dit in vorming aan bod kan laten komen. Vormingswerkers doen inspiratie op én verkennen op één dag nieuwe thema’s.

Pieter Kerremans, administrateur-generaal van de SERV heette de deelnemers hartelijk welkom en schetste kort de historiek en opdracht van de SERV.

In primeur kregen de deelnemers van Katrijn Vanderweyden, afdelingshoofd StIA en Sandra Hellings, studiedienst SERV, een korte toelichting bij het nieuwe Actieplan Werkbaar Werk.

Daarna trokken de deelnemers naar de verschillende workshop.