De dynamische arbeidsmarkt van morgen

Duurzaam van werk naar werk

De arbeidsmarkt is niet stabiel. Ondernemingen groeien en krimpen. Taken en profielen wijzigen doorheen de tijd. Ook de coronacrisis schudt onze arbeidsmarkt door elkaar. Daarom is het belangrijk dat transities voor werkenden vlot verlopen: ze dragen bij tot duurzame inzetbaarheid en maximale benutting van talent en tot een sterk economisch weefsel.

Tijdens het SERV-webinar dat plaatsvond op 25 september 2020 stelden we een aantal inspirerende ideeën en cases voor van werk-werk transities in andere Europese landen. We stonden stil bij de toepasbaarheid in Vlaanderen met specifiek oog voor de kwetsbare positie van oudere werknemers.

Je kunt de opname van het webinar herbekijken. Je vindt ook de presentaties van elke spreker met een beeldverslag. In het verslagdocument krijg je de neerslag van het vraaggesprek en de reflectie voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Sprekers

foto Judith Semeijn

is hoogleraar Duurzaam HRM aan de Open Universiteit, faculteit Managementwetenschappen. Eerder was ze er bijzonder hoogleraar Strategisch Human Resource Management. Ze werkte rond Loopbaanmanagement in samenwerking met Noloc, de beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals en job coaches in Nederland. Als research fellow is ze verbonden aan het ROA (Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt), Maastricht University. Ze houdt zich bezig met vraagstukken rond duurzame inzetbaarheid, duurzame loopbanen en hoe organisaties daaraan kunnen bijdragen met een duurzamer beleid.

foto Irmgard Borghouts

is arbeidsmarkt- en sociale zekerheidswetenschapper en verbonden aan Tilburg University, Nederland. Ze onderzoekt het samenspel tussen sociale zekerheid en werkgeversbeleid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. In 2012 is ze gedoctoreerd met een internationaal vergelijkend onderzoek naar Van Werk Naar Werk (VWNW) systemen. Ze was betrokken bij de evaluatie van de VWNW-experimenten in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en projectleider van een grootschalig onderzoek naar de effecten van VWNW-trajecten bij werknemers (boventalligen) die na de financiële crisis hun baan verloren. Op dit moment werkt ze aan een internationale review over VWNW en een Levenlang Ontwikkelen.

Caroline Soder

heeft een ruime ervaring dankzij haar leidinggevende rol bij drie verschillende transitiefondsen in Zweden. Momenteel werkt ze als CEO van het transitiefonds in de private sector, gericht op arbeiders. Bij dit fonds zijn 70.000 bedrijven aangesloten, die samen 2.000.000 werknemers vertegenwoordigen.

foto Fons Leroy

was tot 2019 afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Voordien werkte hij mee aan het Vlaams werkgelegenheidsbeleid via zijn functies bij verschillende ministeriële kabinetten. Hij werd in 2010 geprezen door KULeuven voor zijn streven naar een meer diversiteitsgericht arbeidsmarktbeleid.

Imagestories

imagestory Judith Semeijn

imagestory Judith Semeijn

imagestory Irmgard Borghouts

imagestory Irmgard Borghouts

imagestory Caroline Söder

imagestory Caroline Söder

imagestory Fons Leroy

imagestory Fons Leroy