Advies Groenboek interne Staatshervorming

Op eigen initiatief
Advies Groenboek interne Staatshervorming

De SERV heeft op 6 oktober 2010 op eigen initiatief een advies uitgebracht over het Groenboek ‘Interne Staatshervorming’. De SERV wil hiermee een bijdrage leveren aan het debat over een efficiënte Vlaamse bestuursorganisatie. De SERV heeft het Groenboek procedureel en inhoudelijk geëvalueerd in zijn hoedanigheid van consultatiedocument, de leidende beginselen van de bestuurshervorming geanalyseerd en tenslotte de methoden en instrumenten om de bestuurshervorming te implementeren tegen het licht gehouden.

Gezien de parlementaire debatten over het Groenboek reeds begin oktober aanvatten, heeft de SERV zich in de fase van het Groenboek beperkt tot een bespreking van de concrete doorbraken inzake het streekoverleg en streekontwikkelingsbeleid, wegens de nauwe betrokkenheid van de sociale partners op Vlaams niveau (SERV, VESOC) en subregionaal niveau (SERR’s, RESOC’s).