Advies aanvraagprocedures Ervaringsfonds

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Advies over BVR tot wijziging van het KB van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, wat betreft de aanvraagprocedures voor de toekenning van toelagen.

oudere man aan het werk aan bureelIn dit advies formuleert de SERV-raad een aantal specifieke bemerkingen bij de administratief-technische ingrepen die de minister van Werk wenst door te voeren met het oog op een vlotter dossierbeheer, bij de gewijzigde beroepsprocedure en ten slotte bij de jaarlijkse rapportering ten aanzien van de SERV. Daarnaast gaat dit advies in op de rol van de sociale partners bij de huidige en toekomstige werking van het Ervaringsfonds.

Contact