Advies Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

geen consensus
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans
Advies op conceptnota Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie
De sociale partners zijn het eens over het principe van individueel maatwerk conform de sociale inclusiegedachte. Ze kunnen echter nog geen onderbouwd advies in consensus verlenen zonder helder beeld over de impact van deze invulling van het individueel maatwerk op de bestaande sociale inschakelingseconomie. De sociale partners vragen alvast gezamenlijk opheldering hierover en plannen een onderbouwd advies wanneer alle info voor handen is. De afzonderlijke standpunten werden aan de bevoegde minister bezorgd. Meer informatie over deze standpunten kan je opvragen bij: