Advies voorontwerp decreet oprichting overlegcomité WVG

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen

De SERV adviseert over het voorontwerp van decreet over de oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit advies bouwt verder op het eerdere advies over de conceptnota die handelde over dit overlegcomité.

Het overlegcomité WVG krijgt met het brede takenpakket een coherent bevoegsheidspakket. De praktijk zal evenwel uitwijzen of de voorziene verdeling in kamers en de taken die ze krijgen werkbaar zullen zijn.

Het overlegcomité WVG moet voor de SERV deel uitmaken van een interactieve beleidsvoering en een gedragen overheid, in concgruentie met het Groenboek Bestuur. De SERV ondersteunt hierin ook voluit het principe van consensus bij het sluiten van akkoorden.

De SERV ziet het nog als een nuttige suggestie om het representatief werkveld duidelijk te omschrijven en er criteria rond op te stellen.