Advies laaggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond

advies op eigen initiatief

In dit advies op eigen initiatief focust de Commissie Diversiteit op laaggeschoolde vrouwen met een migratie-achtergrond (niet-EU15). Zij bevinden zich op het snijpunt van de drie assen gender, etniciteit en geschooldheid en vormen één van de sterkst ondervertegenwoordigde groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ze combineren een lage werkzaamheids-graad (35,4%) met een hoge werkloosheids- (17,6%) en inactiviteitsgraad (57,0%).

De gezamenlijke toekomstvisie van de Vlaamse sociale partners gericht op duurzame inclusieve groei vormt de basis voor dit advies. De commissie pleit voor een effectieve en kwaliteitsvolle oriëntering van deze groep naar de arbeidsmarkt. De preventieve rol van het onderwijs is daarin cruciaal gezien het om een eerder jonge bevolking gaat en meisjes met een migratie-achtergrond al een moeilijkere start kennen in het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk en doet de commissie aanbevelingen om te komen tot een duurzame tewerkstelling van deze groep door in te zetten op een snelle positieve werkervaring voor nieuwkomers, een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt in latere levensfasen van deze vrouwen en het ondersteunen van eventuele stappen naar ondernemerschap. Verder doet de commissie aanbevelingen omtrent het belang van een goede monitoring, een ondersteunend en flankerend beleid en een krachtdadige aanpak van discriminatie.