Advies gelijke kansen- en diversiteitsplan 2012

Vlaams minister van Bestuurszaken Binnenlands Bestuur Inburgering Toerisme en Vlaamse Rand
Geert Bourgeois
Advies gelijke kansen- en diversiteitsplan 2012

Het gelijke kansen en diversiteitsplan van de Vlaamse overheid moet meer resultaat opleveren. Dat schrijven de SERV en de commissie Diversiteit in hun advies over het plan 2012. De Vlaamse overheid en Jobpunt Vlaanderen moeten meer moeite doen om kansengroepen te rekruteren voor vacatures en stages. Het wegwerken van taal-drempels en de erkenning van competenties kan waardevolle kandidaten uit de kansengroepen opleveren. Dat zal nodig zijn om de streefcijfers voor evenredige vertegenwoordiging te halen. Het personeelsbelstand van de Vlaamse overheid telt slechts 2,7% allochtonen en 1,2% personen met een arbeidshandicap.

Contactpersoon: Katrijn Vanderweyden