Advies gelijke kansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid

  advies op vraag
  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
  Liesbeth Homans

  De sociale partners en de vertegenwoordigers van de kansengroepen vragen nog steeds om de evolutie van personen met een buitenlandse herkomst op basis van de Vesoc-definitie op te volgen. Ook de beleidsfocus, inclusief het streefcijfer, moet zich op deze groep richten.

  De SERV en de Commissie Diversiteit wensen echter vooral te benadrukken dat er meer gebruik moet worden gemaakt van stages en voorbehouden betrekkingen om kansengroepen te laten instromen. Ten tweede zou de opleiding diversiteit en een opleiding over redelijke aanpassingen verplicht moeten zijn voor leidinggevenden en het personeel van de dienst Rekrutering en Selectie, HR-medewerkers en voor de externe selectoren. Tenslotte zouden er praktijktesten voor selectie en werving bij de Vlaamse overheid moeten worden uitgerold.

  Thema's en trefwoorden