Advies een efficiënte en toegankelijke erkenning van buitenlandse studiebewijzen

advies op eigen initiatief

Nieuwkomers worden nog te vaak niet op niveau tewerkgesteld. De arbeidsmarkt evolueert van een diplomafetisjisme naar competentiegericht rekruteren, maar zo lang dat nog niet helemaal is doorgedrongen, kan een erkenning van het buitenlandse studiebewijs nog steeds een belangrijke meerwaarde vormen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Met  het  oog  op  een  efficiëntere  en toegankelijkere  erkenning van  buitenlandse  studiebewijzen vragen de sociale partners en kansengroepen naar één loket met een precedentendatabank en stroomschema’s  wat  zou  moeten  resulteren  in  meer  transparantie  voor  aanvragers  en begeleiders.Een kortere afhandelingstermijn en lagere kosten zouden ook mogelijk moeten zijn,net als een flexibelere bewijslast. Meer automatische erkenningen dienen ervoor te zorgen dat NARIC  efficiënter  kan  werken  door  zich  te  concentreren  op  de  volwaardige  erkenningen. De voorwaardelijke erkenning vermijdt dat er dubbel werk gebeurt.

Tenslotte  vragen  de sociale  partners  en kansengroepen  een  structurele informatie-uitwisseling tussen NARIC, hogeronderwijsinstellingen en de beroepserkenningsinstaties zodat dubbel werk kan worden vermeden. De sociale partners en kansengroepen zullen een eerste aanzet geven door een overleg te organiseren.