Advies decreetwijziging gelijkekansendecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans
Voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 24 van het decreet 10.07.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid