Advies decreetwijziging gelijkekansendecreet

    advies op vraag
    Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
    Liesbeth Homans
    Voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 24 van het decreet 10.07.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

    Thema’s en trefwoorden