Advies actieplan gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid

  advies op vraag
  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
  Liesbeth Homans
  Actieplan ter bevordering van de gelijke kansen en tewerkstelling van de kansengroepen binnen de Vlaamse administratie

  Elk jaar maakt de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid een Gelijkekansen- en diversiteitsplan op over het personeel van de Vlaamse overheid. De Commissie Diversiteit is positief over de waardevolle inspanningen van de dienst, die hun vruchten afwerpen op verschillende domeinen, bijvoorbeeld stages en studentenjobs voor kansengroepen. Maar er zijn domeinen waar het nog beter kan of die opnieuw meer aandacht verdienen zoals het Eerder Verworven Competenties-beleid en de ondersteuning van rekruteerders en selectoren.

  Thema’s en trefwoorden