Advies actielijst arbeidsbeperking 2020

advies op eigen initiatief

De Commissie Diversiteit brengt vandaag een lijst met 70 concrete acties uit. Die actiepunten moeten zowel de overheden, werkgevers als werknemers op weg zetten om de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking duurzaam te verhogen en zo tot meer gelijke kansen en een meer gelijke behandeling te komen. De 70 actiepunten concentreren zich rond vijf actiedomeinen: de versterking van de ‘participatieladder’, de betere doorstroming van onderwijs naar werk en van uitkeringsstatuut naar werk, de loopbaanondersteuning op maat en de betere ondersteuning van werkgevers. De sociale partners en kansengroepen wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om de actiepunten uit te voeren.