Addendum Tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen

advies op eigen initiatief

Lokale besturen hebben nog een lange weg af te leggen naar een meer divers personeelsbestand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de stads- en gemeentemonitor die de Commissie Diversiteit heeft opgevraagd. Die tonen dat 7,4% van het stads- en gemeentepersoneel een migratieachtergrond heeft. Dat is bijna de helft minder dan hun aandeel in de actieve beroepsbevolking (13,4%). Met de verkiezingen voor de deur herhaalt de commissie haar aanbevelingen voor lokale besturen. De commissie hoopt dat de nieuwe stads-en gemeentebesturen hier na de verkiezingen werk van maken. Een goede monitoring en rapportering over de tewerkstelling van kansengroepen, ambitieuze streefcijfers en niet langer vasthouden aan de klassieke diplomavereisten dragen bij tot een grotere verscheidenheid op de werkvloer.