Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu- industrie. Aanvullende regionale analyse

    Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu- industrie. Aanvullende regionale analyse

    Deze regionale analyse is een aanvulling op het rapport "Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie". Vanuit diverse hoeken (provincies, GOM's, e.d.) is de behoefte gebleken aan een bijkomende analyse, die de kengetallen van de Vlaamse milieusector zou weergeven voor een specifieke regio. Dit rapport bestaat uit twee delen. In een eerste beschrijvend gedeelte worden de belangrijkste bevindingen uit de provinciale analyse besproken. In een tweede, meer cijfermatig deel worden een aantal kengetallen van de Vlaamse milieusector achtereenvolgens opgesplitst naart de Vlaamse provincies, arrondissementen en gemeenten.

    Thema's en trefwoorden