Briefadvies aan Minister Ludo Sannen instemmingsdecreet Protocol water en Gezondheid

    Briefadvies aan Minister Ludo Sannen over het ontwerp instemmingsdecreet met het Protocol water en Gezondheid

    Adviesvraag betreffende het voorontwerp van decreet houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid, gedaan te Londen op 17 juni 1999, bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992.

    Thema's en trefwoorden