Briefadvies aan Dhr. C. Vander Auwera over de principiële goedkeuring van de Wereldgezondheidsorganisatie bestrijding van het tabaksgebruik

    Briefadvies aan Dhr. C. Vander Auwera over de principiële goedkeuring van het ontwerp van decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, opgemaakt in Genève op 21 mei

    Briefadvies aan Ministerie Vlaamse Gemeenschap. dhr. Vander Auwera Chris.

    Thema's en trefwoorden