Advies oprichting begeleidingscomité monitoring personeelsgegeves

    adviesvraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Ontwerpbesluit tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens

    Thema's en trefwoorden