Advies ontwerp ministerieel besluit indicering voor maatwerk bij collectieve inschakeling

    advies op vraag
    Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
    Liesbeth Homans
    Ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13, 51 en 108 §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

    Thema's en trefwoorden