Advies multilaterale BEPS-overeenkomst

    adviesvraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Voorontwerp van decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving, gedaan te Parijs op 24 november 2016

    Thema's en trefwoorden