Sociale partners in digitale versnelling

     

    Het SERV Transnationaal ESF-project “Sociale partners in digitale versnelling” werd eind juni goedgekeurd. Dit betekent dat op 1 juli de voorbereidende fase van start is gegaan. Vanaf dan krijgt het SERV-secretariaat 4 maanden tijd om een Vlaams en vooral een transnationaal partnerschap aan te gaan.

    Het transnationaal project is in de eerste plaats bedoeld als ”mutual learning” project. De SERV en de Vlaamse sociale partners willen leren hoe de sociale partners van andere landen de uitdagingen van de digitalisering aanpakken. De wijze waarop sociale partners betrokken worden bij het beleid en bij de veranderingen op de werkvloer zijn verschillend van land tot land. Samen met de internationale partners zal een stand van zaken en een vergelijking worden opgemaakt. Vooral goede praktijken en de processen van sociaal overleg (bipartite en tripartite) zullen hierin aan bod komen om het einddoel, leren van mekaar, te realiseren.

    Omdat de digitalisering zo allesomvattend is, wordt de aanpak gestructureerd en gefaseerd rond 3 kernthema’s: arbeidsmarkt en arbeidsorganisatie, onderwijs en competenties en economisch en innovatiebeleid.  De invalshoek is telkens het sociaal overleg en de positie van de sociale partners.

    Duimen maar dat er interessante internationale partners worden gevonden. Van Vlaamse kant werken de sociale partner organisaties zelf alvast mee.