Hoe slimme steden uitrollen in Vlaanderen?
  Beleidsaanbevelingen SERV en VVSG voor de Vlaamse Regering

  vvsg
  SERV academie
  Dinsdag 23 april 2019
  Gebouwen van de SERV
  Wetstraat 34-36
  1040 Brussel

  Onder de vlag van smart cities zullen big data, blockchain, internet of things … een stevige impact hebben op lokale besturen. Data en technologie maken het eenvoudiger om het lokale beleid voor te bereiden en te ondersteunen, de dienstverlening beter te organiseren en de samenwerking met verschillende partners op te volgen en te evalueren. Die evolutie is zeker nog niet ten einde. De digitale ontwikkelingen en de maatschappelijke impact ervan stellen de lokale besturen voor grote uitdagingen.

  Daarom doen de SERV en de VVSG een appel op de Vlaamse Regering om samen met de lokale besturen en andere actoren een strategische visie uit te werken. Enkel op die manier kunnen de lokale besturen in de toekomst de toenemende eisen rond digitalisering het hoofd bieden en relevant blijven voor de burgers en ondernemingen.

  De SERV en VVSG nodigen u uit op een gezamenlijk event over de uitrol van slimme steden in Vlaanderen. De focus ligt op hun beleidsaanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse Regering.

   

  9.30 - 10 u.

  Onthaal met koffie

  10 - 12.30 u.

  Verwelkoming en situering - Caroline Copers (voorzitter SERV)

   

  De Vlaamse overheid als gangmaker voor slimme steden

  Peter Van Humbeeck  (studiedienst SERV)

   

  Samenwerken aan slimme Vlaamse steden en gemeenten

  Nathalie Dumarey en Ward Van Hal (VVSG)

   

  De Nederlandse Smart City-strategie

  Roxane Daniels (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

   

  Panelgesprek o.l.v. Ingrid Pelssers (VVSG) met:

  • Roxane Daniels (VNG)
  • Hans Arents (Agentschap Informatie Vlaanderen) 
  • Thomas Van Oppens (Stad Leuven)
  • Tanja Mattheus (Stad Herentals) 
  • Doreen Schouterden (werkgeversorganisaties)
  • Justine Scholiers (werknemersorganisaties)

   

  Slotwoord door Mieck Vos (algemeen directeur VVSG) en Caroline Copers (voorzitter SERV)

   

  12.30 u.

  Broodjeslunch en netwerkmoment

   

  vegetarische optie
  De SERV hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
  Opgelet: als je dit niet aanvinkt, kunnen we jou niet via e-mail op de hoogte houden, ook niet van eventuele wijzigingen. Deze informatie vind je dan enkel via de website.

  Thema's en trefwoorden