Gemeenschappelijke platformtekst afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de Vlaamse sociale partners en de allochtone gemeenschappen met betrekking tot "Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010

Gemeenschappelijke platformtekst afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de Vlaamse sociale partners en de allochtone gemeenschappen met betrekking tot "Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010

Gemeenschappelijke platformtekst afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de vlaamse sociale partners en de allochtone gemeenschappen met betrekking tot "Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010