Advies i.v.m. het positief actieplan allochtonen en arbeidsgehandicapten 2002

Advies i.v.m. het positief actieplan allochtonen en arbeidsgehandicapten 2002

Op 13 februari bracht de SERV advies uit over het positieve actieplan 2002 voor allochtonen en arbeidsgehandicapten van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het plan geeft een stand van zaken van de uitgevoerde actiepunten in 2001 en bevat de voorgenomen acties in 2002. De SERV steunt de positionering van de Dienst Emancipatiezaken als kenniscentrum voor diversiteitsbeleid. Binnen de Vlaamse administratie ondersteunt de dienst het personeelsbeleid met bruikbare instrumenten. In 2001 leverde de dienst Emancipatiezaken goed werk en ontwikkelde heel wat concrete instrumenten voor een emancipatiebeleid binnen de Vlaamse overheidsadministratie.  Volgens de raad moet de volgende jaren een echt diversiteitsbeleid tot stand komen.