Werkgelegenheidsakkoord 2005- 2006

Werkgelegenheidsakkoord 2005- 2006

De Vlaamse regering en sociale partners ondertekenden een werkgelegenheidsakkoord over een reeks maatregelen die moeten bijdragen tot het verhogen van de werkgelegenheid in Vlaanderen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar knelpuntberoepen en naar kansengroepen. De maatregelen beogen een rechtstreeks en zichtbaar effect op de arbeidsmarkt. Ze geven onder meer prioriteit aan (deeltijds) lerende jongeren, ouderen, kort geschoolden, langdurig werkzoekenden, allochtonen en personen met een handicap. Een aantal van de nieuwe maatregelen zullen op sectorniveau moeten uitgewerkt worden. Het akkoord kan onderverdeeld worden in 5 hoofdstukken: langdurig werkzoekenden, leren en werken, oudere werknemers, knelpuntberoepen en beroepskwalificatie.