Advies gecombineerde vergunning

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerpbesluit omzetting single permit

​De sociale partners vragen eerst en vooral snel duidelijkheid over de inwerkingtreding van de procedure gecombineerde vergunning. Een te snelle inwerkingtreding van de nieuwe procedures zonder duidelijke voorafgaande communicatie zou alle betrokkenen voor een voldongen feit stellen en zou werkgevers niet toelaten om hun interne processen aan te passen aan de nieuwe realiteit (met name omdat het samenstellen van een volledig dossier nu per definitie meer werk en tijd zal vragen). Daarom vragen de sociale partners heldere en tijdige communicatie en voldoende voorbereidingstijd voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding

Samenwerking met
Adviescommissie Economische Migratie

Contact