Advies over stimuli opleidingen werknemers en opleiding in bedrijven en organisaties: Krijtlijnen voor een hervorming

Advies over stimuli opleidingen werknemers en opleiding in bedrijven en organisaties: Krijtlijnen voor een hervorming

De SERV presenteert in dit advies een aantal krijtlijnen met betrekking tot de hervorming van de stimuli voor opleidingen voor werknemers en de stimuli voor opleidingen in bedrijven en organisaties. De krijtlijnen slaan op het stimuleringsbeleid, het globale beleidsinstrumentarium en de individuele instrumenten. De SERV is van mening dat bijsturing wenselijk is, maar houdt geen pleidooi voor een breuk met het verleden. Uitgangspunt is dat een betere realisatie van de vooropgestelde doelstellingen bereikt kan worden via aanpassingen aan het bestaande instrumentarium en binnen het huidige budgettaire kader. Met dit advies vervult de SERV één van zijn engagementen opgenomen in de Competentieagenda 2010.