SERVbericht juni 2012

Tijdschrift van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Inhoud

2 Edito
4-5 Discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden 
6-7 Interview met Prof. Henry Chesbrough 
8-9 Internationale belanstelling voor Competent 
10 Werkbaarheidsmonitor
11-13 BEN-gebouwen in strijd tegen klimaatverandering 
14-15 Dienstencheques in Vlaanderen 
16-17 Concurrentiepositie luchthaven Zaventem in gevaar 
18-19 Meer telewerken kan mobiliteitsknoop helpen ontwarren 
20-21 Onderhandelingen sectorenconvenants 2013-2014 gestart
22 Genderloopbaankloof op de agenda 
23 Ge-SERV-eerd