Advies uitvoering decreet private arbeidsbemiddeling

Philippe Muyters
Advies uitvoering decreet private arbeidsbemiddeling, afbakening sectoren & aanduiding meest representatieve beroepsfederaties

De SERV heeft – op voordracht van de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de raad – Federgon voorgedragen als meest representatieve beroepsfederatie voor de sectoren uitzendarbeid ; werving – selectie – executive search en outplacement.
Voor de sector “arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars?? wordt de Federatie van Arbeidsbemiddelaars voor Beroepssporters – FAB – als meest representatieve beroepsfederatie voorgedragen.
Voor de sector “arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten?? is geen representatieve beroepsfederatie bekend.
Deze voorstellen werden overgemaakt aan Minister Ph. Muyters, die hierover een beslissing zal nemen.
De bedoeling is dat Federgon en FAB, voor de sectoren waarvoor ze als representatief worden erkend, een akkoord afsluiten met Minister Muyters m.b.t. het verstrekken van arbeidsmarktinformatie voor hun sector(en). 

Contactpersoon: Dirk Van Vlem