Advies aan minister Frank Vandenbroucke over het besluit houdende de organisatie van de arbeidsbemiddelingen beroepsopleiding

    Advies aan minister Frank Vandenbroucke over het besluit houdende de organisatie van de arbeidsbemiddelingen beroepsopleiding

    Advies betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddelingen de beroepsopleiding.