Advies aan minister Frank Vandenbroucke over het besluit houdende de organisatie van de arbeidsbemiddelingen beroepsopleiding

Advies aan minister Frank Vandenbroucke over het besluit houdende de organisatie van de arbeidsbemiddelingen beroepsopleiding

Advies betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddelingen de beroepsopleiding.