Advies ledenaantal en samenstelling raad van bestuur VDAB

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Advies over het ontwerp van besluit VR tot wijziging besluit van 31.03.2006 houdende vaststelling van het ledenaantal en de samenstelling van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding