Advies gecombineerde vergunning - Single Permit

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Ontwerp van besluit van de VR tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffen de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure

buitenlandse werknemer aan het werkGezien de schijnbaar tegenstrijdige informatie in het BVR en de nota is het voor de raad niet duidelijk of de dienst Economische Migratie, die alle documenten heeft gekregen om een beslissing inzake toelating tot arbeid te nemen, moet wachten tot alle documenten die nodig zijn om een beslissing inzake verblijf te nemen zijn aangeleverd. De raad vraagt om er in de concrete uitwerking van deze procedure nauwgezet op toe te zien dat het doorgeven van de verschillende benodigde documenten en de communicatie daarover de efficiënte afwikkeling van het dossier niet in het gedrang brengen.