Samen voor meer banen: een Vlaams Meerbanenplan

Samen voor meer banen: een Vlaams Meerbanenplan

De Vlaamse Regering heeft op 16 januari haar "Samen voor meer banenplan" voorgelegd aan de Vlaamse sociale partners. Op de VESOC-bijeenkomst van 13 februari hebben de Vlaamse sociale partners hun akkoord gegeven aan het Vlaamse actieplan "Samen voor meer banen". Daarbij is sterk de nadruk gelegd op de nood aan tijdige evaluatie, met het oog op eventuele bijsturingen waar die zich zouden opdringen.